ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

(Αρ. Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.3.2, 2.3.3, 4.3.1, 6.3.1, 6.3.2)

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου στο πλαίσιο της πράξης «Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της
Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» και ακρωνύμιο «ΑνΔιΚαΤ».

Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Μελέτη πεδίου – Προσδιορισμός, οριοθέτηση και χάραξη καταδυτικών διαδρομών περιβαλλοντικού και
αρχαιολογικού/ιστορικού ενδιαφέροντος (Αρ. Παραδοτέου 4.3.1)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για ταξιδιωτικές υπηρεσίες ακτοπλοϊκών εισιτηρίων και
διανυκτερεύσεων στη Λέρο στο πλαίσιο της πράξης «Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες
Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού
Τουρισμού» και ακρωνύμιο «ΑνΔιΚαΤ»

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση ακολουθείστε τον σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΛΕΡΟΣ 2020 (15548398_1)

(Δ3) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ: Μελέτη πεδίου – Προσδιορισμός, οριοθέτηση και χάραξη καταδυτικών διαδρομών περιβαλλοντικού και
αρχαιολογικού/ιστορικού ενδιαφέροντος (Αρ. Παραδοτέου 4.3.1)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια υγρών καυσίμων κατά τη διάρκεια της
έρευνας πεδίου στη Λέρο στο πλαίσιο της πράξης «Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες
Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού
Τουρισμού» και ακρωνύμιο «ΑνΔιΚαΤ»

Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση ακολουθείστε τον σύνδεσμο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΑ ΛΕΡΟΣ 2020 (15551657_1)