ΑΝΔΙΚΑΤ

Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Καταδυτικού Τουρισμου

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

Λογότυπο - ΑΝΔΙΚΑΤ

Δικαιούχοι

.1

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Κύριος Δικαιούχος

Δημόσια αρχή | Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος 85100, Ελλάδα

.2

Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν. Αιγαίου

Οργανισμός δημοσίου δικαίου | Πλατεία Ελευθερίας 1, Ρόδος 85131, Ελλάδα

.4

Δήμος Σάμου

Δημόσια αρχή | Δημαρχιακό Μέγαρο 83100 Σάμος, Ελλάδα

.6

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ωκεανογραφικό Κέντρο

Οργανισμός δημοσίου δικαίου | Λεωφόρος Πανεπιστημίου 1, 2109 Αγλαντζιά, Λευκωσία, Κύπρος

.5

Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος – Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

Δημόσια αρχή | Γωνία Βουκουρεστίου και Θεοδέκτου 25, 35 05 Λεμεσός, Κύπρος

.7

Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσσού ΛΤΔ.

Ιδιωτικός Οργανισμός | Τ.Θ. 55699, 3781 Λεμεσός, Κύπρος

.8

Τμήμα Αρχαιοτήτων – Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Δημόσια αρχή | Μουσείου 1, Τ.Θ. 22024, 1516 Λευκωσία,Κύπρος