Μη χάσετε την ενημερωτική συνάντηση που διοργανώνει στο Δασούδι, στο πλαίσιο της πράξης Andikat, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού Limassol Tourism Board (ΕΤΑΛ) την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 στις 12μμ. !
Ο νέος ύφαλος «ΓΑΙΑ» βρίσκεται σε 15μ βάθος και έχει όγκο 2500μ3 ενώ καλύπτει περιοχή μήκους περίπου 95 μ και πλάτους 75μ. Κατασκευάστηκε με ασβεστολιθικό επιφανειακό ογκόλιθο. Ο σχηματισμός που δόθηκε αυξάνει την πολυπλοκότητα δημιουργώντας υψομετρικές διαφορές, κόλπους, ανοίγματα, σχίσματα και προβόλους. Ο σχεδιασμός αυτός σε συνδυασμό με το ίδιο το πέτρωμα χαρακτηρίζεται επίσης από μεγάλη πολυπλοκότητα και ενισχύει την δημιουργία οικοθέσων για μεγαλύτερη παραγωγικότητα του υφάλου λόγω του ακανόνιστου σχήματος με εγκοπές, κοιλότητες, απολιθώματα θαλάσσιων οργανισμών, εγκλείσματα και φλέβες.
https://www.youtube.com/watch?v=86OZHNEmqYI

H Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., δικαιούχος της πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ, διοργανώνει ένα διαδικτυακό Workshop για τον Καταδυτικό Τουρισμό, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη στρατηγικών αξόνων για την προώθηση και δικτύωση του τουριστικού προϊόντος, με συμμετοχή και ξένων φορέων εξειδικευμένων στον καταδυτικό τουρισμό.

Στόχος αυτού του Εργαστηρίου είναι να καταστεί δυνατή η μεταφορά των εφαρμοσμένων πρακτικών και της τεχνογνωσίας από ξένους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατάδυσης και έχουν εμπειρία στη διαχείριση καταδύσεων σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές σε διεθνές επίπεδο.

Στα πλαίσια του έργου «ΑνΔιΚαΤ-Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού», εγκαθίσταται στον όρμο Μαραθόκαμπου της Σάμου υποθαλάσσιο παραγωγικό πάρκο τεχνητών υφάλων. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Τον περασμένο Ιούνιο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πεδίου, κατά τις οποίες, το ΕΛΚΕΘΕ, ως ανάδοχος, εντόπισε περιοχές εντός του κόλπου του Μαραθόκαμπου, οι οποίες είναι κατάλληλες για την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου πάρκου. Τέσσερις μήνες μετά, τον
Οκτώβριο του 2021, παραδόθηκαν στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, ο οποίος είναι ο δικαιούχος του έργου, η Μελέτη Εφαρμογής καθώς και η Τεχνική Έκθεση του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις σχετικές συμβάσεις.

Η Μελέτη Εφαρμογής αφορά την τεχνική περιγραφή των στοιχείων του προς κατασκευή υποθαλάσσιου πάρκου και συνοδεύεται από την σχετική Τεχνική Έκθεση υλοποίησης του έργου. Με τα συγκεκριμένα παραδοτέα ολοκληρώνονται οι εργασίες του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4.4.1. του συνολικού έργου, το οποίο προέβλεπε τις Μελέτες Χωροθέτησης και Υλοποίησης. Επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4.4.3. της πράξης, με αντικείμενο την αδειοδότηση, κατασκευή και πόντιση των τεχνητών υφάλων για τη δημιουργία του υποθαλάσσιου παραγωγικού πάρκου στον Μαραθόκαμπο.
Ας σημειωθεί ότι για τις μελέτες που εκπονήθηκαν, συνεργάστηκαν στελέχη και από τα τρία Ινστιτούτα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), δηλαδή από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.Ε.Υ.), το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (Ι.ΘΑ.Β.Β.Υ.Κ), το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (Ι.Ω.), καθώς και στελέχη του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου.

Πατώντας ΕΔΩ θα βρείτε το τοπογραφικό διάγραμμα που θα χωροθετηθεί το υποθαλάσσιο παραγωγικό πάρκο.