Σύντομη περιγραφή του φορέα

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι μία από τις δεκατρείς διοικητικές περιφέρειες της Ελλάδας. Διοικητικά περιλαμβάνει τα νησιωτικά συμπλέγματα των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου, βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με έδρα την Ερμούπολη της νήσου Σύρου. Η Περιφέρεια έχει συνολική έκταση 5,286 τετραγωνικών χιλιομέτρων και καλύπτει το 4% της συνολικής έκτασης της χώρας. Η περιφέρεια διαιρείται σε 13 περιφερειακές ενότητες, περισσότερες από οποιαδήποτε περιφέρεια στη χώρα, στις οποίες υπάγονται οι 33 δήμοι της.

Υπάρχουσα εμπειρία

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ήταν o κύριος δικαιούχος των παρακάτω έργων:
— «ΑΚΤΗ- Διαμόρφωση και Πιλοτική Εφαρμογή Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιας Ζώνης στη νήσο Ρόδο (Ελλάδα) και στην Κύπρο» του Προγράμματος Ελλάδα Κύπρος 2007-2013. Το έργο είχε ως στόχο τη διαμόρφωση των Σχεδίων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΣΟΔΠΖ) για τις
περιοχές χωροθέτησης του έργου.
— «Gastronomy Net- Ολοκληρωμένες δράσεις για την ανάπτυξη του γαστρονομικού τουρισμού μέσω της ανάδειξης της τοπικής διατροφικής παράδοσης, της αξιοποίησης των τοπικών προϊόντων και της προώθησης της τοπικής κουζίνας της Δωδεκανήσου και της Κύπρου» του Προγράμματος Ελλάδα Κύπρος 2007-2013. Στόχος του έργου ήταν η προβολή και η προώθηση της τοπικής διατροφικής παράδοσης και των ποιοτικών αγροτικών προϊόντων σε άμεση σχέση και συνάρτηση με την τουριστική ανάπτυξη, προκειμένου οι περιοχές παρέμβασης να καθιερωθούν ως γαστρονομικοί προορισμοί.
— «ΕΝΕΡΓΕΙΝ- Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο» στο πλαίσιο των στρατηγικών έργων του Προγράμματος Ελλάδα Κύπρος 2007-2013. Το στρατηγικό έργο ΕΝΕΡΓΕΙΝ στόχευε στην αξιοποίηση των μεγάλων προοπτικών για την προαγωγή μιας αρμονικής, ισόρροπης και βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης σε περιφερειακό, διαπεριφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποτελεί επίσης μέλος του εταιρικού σχήματος
των έργων:
— «SIROCCO -Βιώσιμος διαπεριφερειακός παράκτιος τουρισμός και θαλάσσιος τουρισμός κρουαζιέρας μέσω συνεργασίας και κοινού σχεδιασμού» του Προγράμματος INTERREG MED.
— «ALTER ECO -Εναλλακτικές τουριστικές στρατηγικές για την ενίσχυση της τοπικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης μέσω της προώθησης της μεσογειακής ταυτότητας» του Προγράμματος INTERREG MED.
— «ΝΑΥΣ -Αξιοποίηση Ναυτιλιακών Πληροφοριών στη Διαλειτουργικότητα Εφοδιαστικών Αλυσίδων Προμηθευτικής και Εξυπηρέτησης της Κρουαζιέρας» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020.

Επίσημη Ιστοσελίδα: http://www.pnai.gov.gr/