Το Ηλεκτρονικό Χαρτοφυλάκιο αποτελεί μια οnline ανοιχτή πλατφόρμα παρουσίασης της συλλογής των φωτογραφιών που αναδείχθηκαν μέσω του διαγωνισμού Υποβρύχιας Φωτογραφίας, που διοργάνωσε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ. Επιπλέον, η πλατφόρμα είναι ανοιχτή σε όλους όσοι επιθυμούν να αποστείλουν φωτογραφικό υλικό ώστε να ανανεώνεται με στόχο την προβολή του φυσικού θαλάσσιου πλούτου του βυθού του Νοτίου Αιγαίου.
Με ιδιαίτερη επιτυχία και αρκετές συμμετοχές ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός υποβρύχιας φωτογραφίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της ΑΝΔΙΚΑΤ (www.andikat.eu), πράξης που στοχεύει στην ανάπτυξη δικτύου καταδύσεων σε θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου ως εργαλείο προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, διαφύλαξης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο της Πράξης “ΑΝΔΙΚΑΤ” διοργανώνει Διαγωνισμό Υποβρύχιας Φωτογραφίας και σας προσκαλεί να λάβετε μέρος και να συμμετέχετε στην ανάδειξη του πλούσιου βυθού των νησιών μας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προυποθέσεις και τους όρους του διαγωνισμού πατήστε εδώ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διακήρυξη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίν Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή και πιλοτική πόντιση τεχνητών υφάλων στην Ελλάδα – Σύστημα παρακολούθησης και φύλαξης του θαλάσσιου πάρκου» Εκτιμώμενης αξίας 201.612,90 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Στον ακόλουθο σύνδεσμο τα τεύχη του διαγωνισμού: https://www.pnai.gov.gr/archives/16212