Την Τετάρτη και Πέμπτη 20 & 21.02.2019 πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό στην Κύπρο η πρώτη συνεδρίαση μεταξύ των συμμετεχόντων του προγράμματος.