Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού διοργανώνει υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας καταδυτικών διαδρομών και ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2014-2020 / INTERREG V-A. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Limassol Sports Festival στις 19 Μαΐου 2019 στον Μόλο Λεμεσού. Περισσότερες πληροφορίες στο facebook: andikatproject
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού διοργανώνει υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας καταδυτικών διαδρομών και ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2014-2020 / INTERREG V-A. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του Limassol Boat Show 2019 το διάστημα 9-12 Μαΐου 2019 στη Μαρίνα Λεμεσού. Περισσότερες πληροφορίες στο facebook: https://www.facebook.com/events/173003940300298/

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την διοργάνωση των εκδηλώσεων που περιλαμβάνονται στο παραδοτέο 2.1.4 της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 16/04/2019.

Αναλυτικά η πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=10757

Το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) παρουσίασε την πράξη ΑΝΔΙΚΑΤ στην "Ημερίδα ενημέρωσης του κοινού για το θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου" που διοργάνωσε στις 27 Μαρτίου 2019 στην Κύπρο σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η ημερίδα έλαβε χώρα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Regional cooperation for the transnational ecosystem sustainable development -RECONNECT» (https://reconnect.hcmr.gr/) που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG Balkan – Mediterranean.