Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η εκδήλωση συμμετοχικών διαδικασιών που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου -Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» με ακρωνύμιο ΑΝΔΙΚΑΤ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα Κύπρος 2014 – 2020.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει την 1η εκδήλωση συμμετοχικών διαδικασιών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου -Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» με ακρωνύμιο ΑΝΔΙΚΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα Κύπρος 2014 – 2020.

Στιγμιότυπα από την υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας καταδυτικών διαδρομών που διοργάνωσε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού στη Μαρίνα Λεμεσού στις 9-12 Μαΐου 2019, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Limassol Boat Show.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την δράση 3.2.5 (Διενέργεια ενός survey στην αρχή του έργου και ενός στο τέλος για να συγκριθούν οι επιπτώσεις που είχαν οι δράσεις στην αλλαγή της αντίληψης του έργου από τους κοινωνικούς εταίρους) της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες