Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την δράση 3.2.5 (Διενέργεια ενός survey στην αρχή του έργου και ενός στο τέλος για να συγκριθούν οι επιπτώσεις που είχαν οι δράσεις στην αλλαγή της αντίληψης του έργου από τους κοινωνικούς εταίρους) της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού διοργανώνει υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας καταδυτικών διαδρομών και ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2014-2020 / INTERREG V-A. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Limassol Sports Festival στις 19 Μαΐου 2019 στον Μόλο Λεμεσού. Περισσότερες πληροφορίες στο facebook: andikatproject
Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού διοργανώνει υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας καταδυτικών διαδρομών και ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2014-2020 / INTERREG V-A. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του Limassol Boat Show 2019 το διάστημα 9-12 Μαΐου 2019 στη Μαρίνα Λεμεσού. Περισσότερες πληροφορίες στο facebook: https://www.facebook.com/events/173003940300298/

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την διοργάνωση των εκδηλώσεων που περιλαμβάνονται στο παραδοτέο 2.1.4 της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 16/04/2019.

Αναλυτικά η πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=10757