Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προκηρύσσει την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομολόγων με αντικείμενο την εκτέλεση της πράξης «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 19/08/2019.

Αναλυτικά η ανακοίνωση στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=11044

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η εκδήλωση συμμετοχικών διαδικασιών που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου -Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» με ακρωνύμιο ΑΝΔΙΚΑΤ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα Κύπρος 2014 – 2020.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διοργανώνει την 1η εκδήλωση συμμετοχικών διαδικασιών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου -Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» με ακρωνύμιο ΑΝΔΙΚΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα Κύπρος 2014 – 2020.

Στιγμιότυπα από την υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας καταδυτικών διαδρομών που διοργάνωσε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού στη Μαρίνα Λεμεσού στις 9-12 Μαΐου 2019, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Limassol Boat Show.