Το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (ΤΑΘΕ) παρουσίασε την πράξη ΑΝΔΙΚΑΤ στην "Ημερίδα ενημέρωσης του κοινού για το θαλάσσιο περιβάλλον της Κύπρου" που διοργάνωσε στις 27 Μαρτίου 2019 στην Κύπρο σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η ημερίδα έλαβε χώρα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Regional cooperation for the transnational ecosystem sustainable development -RECONNECT» (https://reconnect.hcmr.gr/) που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG Balkan – Mediterranean.