Η “Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού”  θα διοργανώσει Ημερίδα σε θέματα Καταδυτικού Τουρισμού, στο πλαίσιο της Πράξης “ΑΝΔΙΚΑΤ” του Προγράμματος Συνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου, 2014 – 2020/ INTERREG V – A, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (85%) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Κύπρου (15%).

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διήμερο εκδηλώσεων που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με θέμα τον καταδυτικό τουρισμό στο πλαίσιο της πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2019. Οι δύο φορείς αποτελούν μέλη του διακρατικού εταιρικού σχήματος της πράξης «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου ‐Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Cyprus 2014-2020. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. διοργανώνουν ένα διήμερο εκδηλώσεων σε θέματα καταδυτικού τουρισμού στο πλαίσιο της πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ. Οι δύο φορείς αποτελούν μέλη του διακρατικού εταιρικού σχήματος της πράξης «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου ‐Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» του Προγράμματος Συνεργασίας ΙNTERREG VA Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Το Πρόγραμμα των συναντήσεων έχει ως εξής:
Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων δημοσίευσε Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Σκάφους και Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Αυτοκινήτου, στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 4.3.1 της πράξης «Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» και ακρωνύμιο «ΑνΔιΚαΤ». Αναλυτικά τα τεύχη των διακηρύξεων στους παρακάτω συνδέσμους: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%A9%CE%9F4653%CE%A04-%CE%97%CE%94%CE%A5?inline=true https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%971%CE%9B4653%CE%A04-%CE%A1%CE%99%CE%A0?inline=true