Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων δημοσίευσε Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Σκάφους και Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Αυτοκινήτου, στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 4.3.1 της πράξης «Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» και ακρωνύμιο «ΑνΔιΚαΤ». Αναλυτικά τα τεύχη των διακηρύξεων στους παρακάτω συνδέσμους: https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%A9%CE%9F4653%CE%A04-%CE%97%CE%94%CE%A5?inline=true https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%971%CE%9B4653%CE%A04-%CE%A1%CE%99%CE%A0?inline=true

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων δημοσίευσε πρόσκληση ενδιαφέροντος  για την προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικού στο πλαίσιο της πράξης «Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» και ακρωνύμιο «ΑνΔιΚαΤ».

Αναλυτικά η πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%94%CE%96%CE%9E4653%CE%A04-%CE%9D9%CE%97?inline=true

Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων δημοσίευσε τρεις προσκλήσεις ενδιαφέροντος για προμήθειες στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 4.3.1 της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού». Αναλυτικά οι προσκλήσεις στους παρακάτω συνδέσμους:
 
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΝΑΙ προκηρύσσεται διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου “Προσδιορισμός, οριοθέτηση και χάραξη καταδυτικών διαδρομών σε περιοχές φυσικού κάλλους ή πόντισης υφάλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου” συνολικού προϋπολογισμού 63.700,00 ευρώ. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού”, η οποία έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020.