Παρακάτω επισυνάπτονυται οι παρουσιάσεις των ομιλητών που συμμετείχαν στο Διήμερο Εκδηλώσεων για τον Καταδυτικό Τουρισμό στη Ρόδο στις 27-28 Νοεμβρίου 2019:

κ. Fabio Bruno

κ. Ζήφος

κ. Ροδίτης

κ. Felipe Cerezo

κ. Βανδαράκης

κ. Καπανταγάκης

κα Κυβέλου

κ. Χατζηνικολάου BLUTOPIA

κ. Παπαδάς

 

Η “Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού”  θα διοργανώσει Ημερίδα σε θέματα Καταδυτικού Τουρισμού, στο πλαίσιο της Πράξης “ΑΝΔΙΚΑΤ” του Προγράμματος Συνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου, 2014 – 2020/ INTERREG V – A, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (85%) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Κύπρου (15%).