Διακήρυξη από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανοικτής διαδικασίας μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίν Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή και πιλοτική πόντιση τεχνητών υφάλων στην Ελλάδα – Σύστημα παρακολούθησης και φύλαξης του θαλάσσιου πάρκου» Εκτιμώμενης αξίας 201.612,90 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%). Στον ακόλουθο σύνδεσμο τα τεύχη του διαγωνισμού: https://www.pnai.gov.gr/archives/16212  
Μη χάσετε την ενημερωτική συνάντηση που διοργανώνει στο Δασούδι, στο πλαίσιο της πράξης Andikat, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού Limassol Tourism Board (ΕΤΑΛ) την Τρίτη 7 Ιουνίου 2022 στις 12μμ. !
Ο νέος ύφαλος «ΓΑΙΑ» βρίσκεται σε 15μ βάθος και έχει όγκο 2500μ3 ενώ καλύπτει περιοχή μήκους περίπου 95 μ και πλάτους 75μ. Κατασκευάστηκε με ασβεστολιθικό επιφανειακό ογκόλιθο. Ο σχηματισμός που δόθηκε αυξάνει την πολυπλοκότητα δημιουργώντας υψομετρικές διαφορές, κόλπους, ανοίγματα, σχίσματα και προβόλους. Ο σχεδιασμός αυτός σε συνδυασμό με το ίδιο το πέτρωμα χαρακτηρίζεται επίσης από μεγάλη πολυπλοκότητα και ενισχύει την δημιουργία οικοθέσων για μεγαλύτερη παραγωγικότητα του υφάλου λόγω του ακανόνιστου σχήματος με εγκοπές, κοιλότητες, απολιθώματα θαλάσσιων οργανισμών, εγκλείσματα και φλέβες.
https://www.youtube.com/watch?v=86OZHNEmqYI

H Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., δικαιούχος της πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ, διοργανώνει ένα διαδικτυακό Workshop για τον Καταδυτικό Τουρισμό, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη στρατηγικών αξόνων για την προώθηση και δικτύωση του τουριστικού προϊόντος, με συμμετοχή και ξένων φορέων εξειδικευμένων στον καταδυτικό τουρισμό.

Στόχος αυτού του Εργαστηρίου είναι να καταστεί δυνατή η μεταφορά των εφαρμοσμένων πρακτικών και της τεχνογνωσίας από ξένους φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατάδυσης και έχουν εμπειρία στη διαχείριση καταδύσεων σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές σε διεθνές επίπεδο.