Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σας προσκαλεί στην Tηλε-Ημερίδα με τίτλο: «Καταδυτικός Τουρισμός: Καλές Πρακτικές και Δυνατότητες Ανάπτυξης». Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ: «Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα Κύπρος 2014 – 2020, στης οποίας το εταιρικό σχήμα συμμετέχει η Περιφέρεια ως κύριος δικαιούχος.

Η Τηλε-Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 31 Μαρτίου και ώρα 10:00 π.μ. ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας Ζoom.

Το Πρόγραμμα των εισηγήσεων θα το βρείτε εδώ

Το αντικείμενο της Τηλε-Ημερίδας είναι ο Καταδυτικός Τουρισμός, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του και οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε Ελλάδα και Κύπρο. Ο κατάλογος των ομιλητών που έχουν κληθεί να συμμετάσχουν περιλαμβάνει εκπροσώπους δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που σχετίζονται με την προστασία της θάλασσας, τις καταδύσεις, τις ενάλιες αρχαιότητες, τα θαλάσσια πάρκα καθώς και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών πιστοποίησης κατάδυσης και επιχειρήσεων οι οποίες υλοποιούν δράσεις παρόμοιες με το αντικείμενο της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ, ώστε να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους.

Για την καλύτερη διεξαγωγή της εκδήλωσης, παρακαλείσθε όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας στον παρακάτω σύνδεσμο της πλατφόρμας Ζοοm:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_gzCsLJIgTOKBGFw6GcNh0w

Web Page
www.andikat.eu

Follow us on Facebook
https://www.facebook.com/AnDiKaTproject

Facebook Event
https://fb.me/e/18XpoCuS6

Leave Comment