Στα πλαίσια του έργου «ΑνΔιΚαΤ-Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού», εγκαθίσταται στον όρμο Μαραθόκαμπου της Σάμου υποθαλάσσιο παραγωγικό πάρκο τεχνητών υφάλων. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020. Τον περασμένο Ιούνιο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες πεδίου, κατά τις οποίες, το ΕΛΚΕΘΕ, ως ανάδοχος, εντόπισε περιοχές εντός του κόλπου του Μαραθόκαμπου, οι οποίες είναι κατάλληλες για την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου πάρκου. Τέσσερις μήνες μετά, τον
Οκτώβριο του 2021, παραδόθηκαν στο Δήμο Ανατολικής Σάμου, ο οποίος είναι ο δικαιούχος του έργου, η Μελέτη Εφαρμογής καθώς και η Τεχνική Έκθεση του έργου, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τις σχετικές συμβάσεις.

Η Μελέτη Εφαρμογής αφορά την τεχνική περιγραφή των στοιχείων του προς κατασκευή υποθαλάσσιου πάρκου και συνοδεύεται από την σχετική Τεχνική Έκθεση υλοποίησης του έργου. Με τα συγκεκριμένα παραδοτέα ολοκληρώνονται οι εργασίες του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4.4.1. του συνολικού έργου, το οποίο προέβλεπε τις Μελέτες Χωροθέτησης και Υλοποίησης. Επόμενο βήμα είναι η υλοποίηση του ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4.4.3. της πράξης, με αντικείμενο την αδειοδότηση, κατασκευή και πόντιση των τεχνητών υφάλων για τη δημιουργία του υποθαλάσσιου παραγωγικού πάρκου στον Μαραθόκαμπο.
Ας σημειωθεί ότι για τις μελέτες που εκπονήθηκαν, συνεργάστηκαν στελέχη και από τα τρία Ινστιτούτα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), δηλαδή από το Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (Ι.ΘΑ.ΒΙ.Π.Ε.Υ.), το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργειών (Ι.ΘΑ.Β.Β.Υ.Κ), το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας (Ι.Ω.), καθώς και στελέχη του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου.

Πατώντας ΕΔΩ θα βρείτε το τοπογραφικό διάγραμμα που θα χωροθετηθεί το υποθαλάσσιο παραγωγικό πάρκο.

 

 

Leave Comment