Ο υπεύθυνος της ομάδας Έργου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (Δ3) της Πράξης “ΑνΔιΚατ”, κ. Γεώργιος Κουτσουφλάκης, θα συμμετάσχει ως ομιλητής στο Συνέδριο International Conferance in Management of Accesible Underwater Cultural and Natural Heritage Sites: “Dive in Blue Growth”.
Η παρουσίαση θα έχει τον τίτλο: “Towards the Creation of Accessible Underwater Archaeological and Historical Sites in Fournoi and Leros (Eastern Aegean); an Interreg VA, Hellas-Cyprus 2014-2020 Program under Development“.
Το Συνέδριο θα να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Έργου “BLUEMED” και θα λάβει χώρα στο Μουσείο της Ακρόπολης από 16-18 Οκτωβρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο:

Leave Comment