ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΦΟΡΕΙΑ ΕΝΑΛΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ:

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

(Αρ. Παραδοτέων 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 2.3.2, 2.3.3, 4.3.1, 6.3.1, 6.3.2)

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου στο πλαίσιο της πράξης «Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της
Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» και ακρωνύμιο «ΑνΔιΚαΤ».

Για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Leave Comment