Από κλιμάκιο της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων με επικεφαλής τον κύριο Διονύσιο Ευαγγελιστή, καταδυόμενο αρχαιολόγο, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αυτοψία  στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Μαραθόκαμπου, Σάμου. Η αυτοψία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της υλοποίησης του παραδοτέου 4.4.3 «Κατασκευή και πιλοτική πόντιση τεχνητών υφάλων» για τη δημιουργία υποθαλάσσιου παραγωγικού πάρκου στην περιοχή. Επισημαίνεται ότι η αυτοψία είναι απαραίτητο βήμα για την αδειοδότηση του έργου.

Η πόντιση τεχνητών υφάλων σε επιλεγμένη κατόπιν μελέτης θαλάσσια περιοχή του Μαραθόκαμπου Σάμου, υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού – ΑνΔιΚαΤ», με φορέα το Δήμο Ανατολικής Σάμου και χρηματοδοτείται από το Διακρατικό Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

Σκοπός του έργου είναι η προσέλκυση, εγκατάσταση, προστασία και κατ’ επέκταση η αύξηση των ιχθυοπληθυσμών της περιοχής. Το υποθαλάσσιο παραγωγικό πάρκο με τεχνητούς υφάλους, θα υλοποιηθεί στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου Μαραθόκαμπου, σε απόσταση 500m από την ακτή και σε βάθος 20m-35m. Θα καταλαμβάνει έκταση 2.000 τετρ. μέτρων, διατεταγμένο σε ένα παραλληλόγραμμο 200×100 m, με την πλευρά των 200 m να ακολουθεί την ακτογραμμή και την πλευρά των 100 m κάθετα προς αυτήν.

Leave Comment