Σκοπός της εκδήλωσης είναι η αναβίωση μιας παράδοσης χιλιάδων χρόνων και η προώθηση της ελεύθερης κατάδυσης στα Δωδεκάνησα, όπου και ξεκίνησε η ιστορία της, από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η ομάδα του Authentic Big Blue διοργανώνουν στη Ρόδο επίδειξη σκανδαλόπετρας και αγωνιστικής ελεύθερης κατάδυσης στο πλαίσιο της πράξης «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου ‐Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού», της οποίας ηγείται η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Οι διαγωνιστικές διαδικασίες επίδειξης θα λάβουν χώρα στη Λίνδο το τριήμερο 28-30 Σεπτεμβρίου 2023 και έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή 20 αθλητές από την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό. Σήμερα Πέμπτη θα γίνουν οι δοκιμές σε αγκυροβόλιο και στο στήσιμο του αγώνα και τις δύο επόμενες μέρες, Παρασκευή 29/9 και Σάββατο 30/09, 08:00-13:00 το πρωί, θα γίνουν η επίδειξη της κατάδυσης με τον “κανονικό” τρόπο και η επίδειξη της σκανδαλόπετρας αντίστοιχα.
Η ελεύθερη κατάδυση έχει τις ρίζες της στην πανάρχαια μέθοδο κατάδυσης, γνωστής ως σκανδαλόπετρας. Η ιστορία της ξεκινά στα Δωδεκάνησα, ως ο μοναδικός τρόπος που είχαν τότε οι σφουγγαράδες να μαζεύουν σφουγγάρια και άρχισε να εξαφανίζεται μετά την δεκαετία του 60, όταν νέες μέθοδοι πήραν τη θέση της.
Η σκανδαλόπετρα είναι ένα κομμάτι μάρμαρο ή γρανίτη με στρογγυλεμένες γωνίες και υδροδυναμικό σχήμα για γρήγορη κατάδυση, το οποίο λειτουργεί παράλληλα και ως πηδάλιο για να αλλάζει κατεύθυνση και σαν φρένο για να επιταχύνει ή να επιβραδύνει τον ρυθμό κατάδυσης. Όταν έφτανε στον βυθό ο δύτης, ελευθέρωνε τα χέρια του για να μαζέψει τα σφουγγάρια και όταν τελείωνε κουνούσε τη σκανδαλόπετρα και ο βοηθός του στην βάρκα τον τραβούσε στην επιφάνεια. Το όνομα προέρχεται από τις λέξεις “σκανδάλη” και “πέτρα”.
Σκοπός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είναι να αναβιώσει μια παράδοση χιλιάδων χρόνων και μέσα από τέτοιες ενέργειες να προωθήσει την ελεύθερη κατάδυση στα Δωδεκάνησα, όπου και ξεκίνησε η ιστορία της, προβάλλοντας ταυτόχρονα και τα αποτελέσματα της πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ στην Περιφέρεια.
* Η Πράξη ΑΝΔΙΚΑΤ (www.andikat.eu) στοχεύει στην ανάπτυξη δικτύου καταδύσεων σε θαλάσσιες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου ως εργαλείο προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, διαφύλαξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μεταξύ των αναμενόμενων αποτελεσμάτων είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού και ιδιαίτερα του καταδυτικού τουρισμού, με τον εμπλουτισμό και τη διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
Η πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Leave Comment