Ο νέος ύφαλος «ΓΑΙΑ» βρίσκεται σε 15μ βάθος και έχει όγκο 2500μ3 ενώ καλύπτει περιοχή μήκους περίπου 95 μ και πλάτους 75μ. Κατασκευάστηκε με ασβεστολιθικό επιφανειακό ογκόλιθο. Ο σχηματισμός που δόθηκε αυξάνει την πολυπλοκότητα δημιουργώντας υψομετρικές διαφορές, κόλπους, ανοίγματα, σχίσματα και προβόλους. Ο σχεδιασμός αυτός σε συνδυασμό με το ίδιο το πέτρωμα χαρακτηρίζεται επίσης από μεγάλη πολυπλοκότητα και ενισχύει την δημιουργία οικοθέσων για μεγαλύτερη παραγωγικότητα του υφάλου λόγω του ακανόνιστου σχήματος με εγκοπές, κοιλότητες, απολιθώματα θαλάσσιων οργανισμών, εγκλείσματα και φλέβες.
https://www.youtube.com/watch?v=86OZHNEmqYI

Leave Comment