Δύο τροχοκαθίσματα θαλάσσης από την ΕΤΑΛ στο πλαίσιο της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού (ΕΤΑΛ) παραχώρησε δύο τροχοκαθίσματα θαλάσσης στον Ναυτικό Όμιλο Λεμεσού, τα οποία αγοράστηκαν στο πλαίσιο της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ με πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2014 -2020 / INTERREG V-A.

https://www.facebook.com/AnDiKaTproject/

Leave Comment