Η “Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού” θα διοργανώσει Ημερίδα σε θέματα Καταδυτικού Τουρισμού, στο πλαίσιο της Πράξης “ΑΝΔΙΚΑΤ” του Προγράμματος Συνοριακής Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου, 2014 – 2020/ INTERREG V – A, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (85%) και από Εθνικούς Πόρους Ελλάδας και Κύπρου (15%).

Η Ημερίδα θα διοργανωθεί στην Λεμεσό στις 20 Φεβρουαρίου 2020 στο ξενοδοχείο Ajax.

Για περισσότερες πληροφορίες: Andikat Facebook Page

 

 

Leave Comment