Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου –ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. διοργανώνουν ένα διήμερο εκδηλώσεων σε θέματα καταδυτικού τουρισμού στο πλαίσιο της πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ. Οι δύο φορείς αποτελούν μέλη του διακρατικού εταιρικού σχήματος της πράξης «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου ‐Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» του Προγράμματος Συνεργασίας ΙNTERREG VA Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020. Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Το Πρόγραμμα των συναντήσεων έχει ως εξής:

Την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2019: η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ως κύριος δικαιούχος της Πράξης, διοργανώνει την 2η Εκδήλωση Συμμετοχικών Διαδικασιών, στην οποία θα προσκληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς που σχετίζονται με τη θαλάσσια και καταδυτική δραστηριότητα στα Δωδεκάνησα, με σκοπό την αξιοποίηση γνώσης και εμπειρίας των συμμετεχόντων, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων φορέων σε θέματα καταδυτικού τουρισμού και προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη διαχείριση συγκρούσεων μεταξύ τους και τον αποτελεσματικό συντονισμό τους.

Την Πέμπτη, 28 Νοεμβρίου 2019: η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. διοργανώνει ένα Εργαστήριο για τον Καταδυτικό Τουρισμό, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάπτυξη στρατηγικών αξόνων για την προώθηση και δικτύωση του τουριστικού προϊόντος, με συμμετοχή και ξένων φορέων εξειδικευμένων στον καταδυτικό τουρισμό. Στόχος αυτού του Εργαστηρίου είναι να καταστεί δυνατή η μεταφορά των εφαρμοσμένων πρακτικών και της τεχνογνωσίας από τους Κυπρίους δικαιούχους του έργου στους Έλληνες και, κυρίως, ολόκληρο το εταιρικό σχήμα να αξιοποιήσει την εμπειρία των διεθνών οργανισμών πιστοποίησης κατάδυσης καθώς και των ξένων φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κατάδυσης και έχουν εμπειρία στη διαχείριση καταδύσεων σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές σε διεθνές επίπεδο.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η αναλυτική ημερήσια διάταξη του Εργαστηρίου στο σχετικό Facebook event.

Leave Comment