Η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων δημοσίευσε Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Σκάφους και Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια Αυτοκινήτου, στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 4.3.1 της πράξης «Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» και ακρωνύμιο «ΑνΔιΚαΤ».

Αναλυτικά τα τεύχη των διακηρύξεων στους παρακάτω συνδέσμους:

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A4%CE%A9%CE%9F4653%CE%A04-%CE%97%CE%94%CE%A5?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%971%CE%9B4653%CE%A04-%CE%A1%CE%99%CE%A0?inline=true

Leave Comment