Δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την δράση 3.2.5 (Διενέργεια ενός survey στην αρχή του έργου και ενός στο τέλος για να συγκριθούν οι επιπτώσεις που είχαν οι δράσεις στην αλλαγή της αντίληψης του έργου από τους κοινωνικούς εταίρους) της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Τρίτη 21/05/2019.

Αναλυτικά η πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.readsa.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-andikat-3/

Leave Comment