Δημοσίευση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. δημοσίευσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την αγορά θόλου και συναφούς εξοπλισμού προβολής video 180 μοιρών στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 5.2.3 της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού».

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 04/11/2019.

Αναλυτικά η πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.readsa.gr/prokiryxi-synoptikoy-diagonismou-tholos-andikat/

Leave Comment