Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών προέβη στην δημοσίευση διαγωνισμού για την ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑΡΟΥΣ ΔΥΤΕΣ (Παραδοτέο 5.5.2) – Προσφορά για καθαρισμό, ρυμούλκηση και πόντιση πλατφόρμας στο Δασούδι Λεμεσού (Αρ. Διαγωνισμού 19/2020).
Για περισσότερα επισκεφθείτε τον ιστότοπο: https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4240135

Leave Comment