Δελτίο Τύπου για το διήμερο εκδηλώσεων που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με θέμα τον καταδυτικό τουρισμό στο πλαίσιο της πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το διήμερο εκδηλώσεων που διοργάνωσαν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η Αναπτυξιακή Εταιρεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. με θέμα τον καταδυτικό τουρισμό στο πλαίσιο της πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2019. Οι δύο φορείς αποτελούν μέλη του διακρατικού εταιρικού σχήματος της πράξης «ΑΝΔΙΚΑΤ: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου ‐Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A Greece-Cyprus 2014-2020. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο.

Την πρώτη ημέρα, πραγματοποιήθηκε η 2η Εκδήλωση Συμμετοχικών Διαδικασιών, στην οποία παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Διεύθυνσης Αλιείας και της Διεύθυνσης Τουρισμού Δωδ/σου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου (ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε.), εκπρόσωποι συλλόγων και επαγγελματίες με δραστηριότητα στον καταδυτικό τουρισμό καθώς και εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος της πράξης από την Κύπρο, συγκεκριμένα από το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λεμεσού.

Η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία καθώς είχε μεγάλη ανταπόκριση και συμμετοχή από όλους τους φορείς. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης όλοι οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σε θέματα καταδυτικού τουρισμού και προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος, αξιοποιήθηκε η γνώση και η εμπειρία μεταξύ των συμμετεχόντων μέσω διαλογικής συζήτησης και τέθηκαν ζητήματα σχετικά με τυχόν μεταξύ τους συγκρούσεις.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν συνοπτικά το περιεχόμενο, οι δράσεις και οι στόχοι του ΑΝΔΙΚΑΤ. Στη συνέχεια αναλύθηκαν ο τρόπος με τον οποίο θα συμμετέχουν οι παρευρισκόμενοι, οι μέθοδος συλλογής και αξιολόγησης των σχετικών πληροφοριών καθώς και οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσω της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού. Παρουσιάστηκαν οι δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί και οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο νησί της Κύπρου στον τομέα των καταδυτικών πάρκων και διαδρομών από το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Κύπρου. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης και προκειμένου να συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες από τους συμμετέχοντες, οι ίδιοι κατέγραψαν τις απόψεις τους σχετικά με τις δυνατότητες αξιοποίησης, τα προβλήματα, τις ευκαιρίες και τις απειλές στο πλαίσιο βελτίωσης και αξιοποίησης του καταδυτικού τουρισμού με την ταυτόχρονη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αύξηση της βιοποικιλότητας και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μετά τη διαβούλευση, οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να αποτυπώσουν τα τελικά συμπεράσματα τους σε θέματα του καταδυτικού τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα στα Δωδεκάνησα.

Την δεύτερη ημέρα η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. διοργάνωσε ένα Εργαστήριο για τον Καταδυτικό Τουρισμό, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και την ανάπτυξη στρατηγικών αξόνων για την προώθηση και δικτύωση του τουριστικού προϊόντος, με συμμετοχή και ξένων φορέων εξειδικευμένων στον καταδυτικό τουρισμό.

Οι ομιλητές που κλήθηκαν να συμμετάσχουν στο εργαστήριο είναι εκπρόσωποι φορέων που υλοποιούν έργα με παρόμοια θεματική στο πλαίσιο άλλων ευρωπαϊκών προγραμμάτων, ακαδημαϊκοί και εμπειρογνώμονες στον τομέα της θαλάσσιας έρευνας, εκπρόσωποι καταδυτικών κέντρων που χαρακτηρίζονται ως επιτυχείς περιπτώσεις στον τομέα τους (π.χ. Blutopia Marine Park) άλλα και φορείς που ασχολούνται με θαλάσσια θέματα όπως το ΕΛΚΕΘΕ, η WWF και το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Πιο συγκεκριμένα, το εργαστήριο χωρίστηκε σε τρεις θεματικές ενότητες:

  • ο καταδυτικός τουρισμός στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών συγχρηματοδοτούμενων έργων,
  • οι θαλάσσιες πτυχές του καταδυτικού και υποβρύχιου τουρισμού,
  • καλές πρακτικές για την καινοτομία στον υποβρύχιο και τον καταδυτικό τουρισμό.

Το Εργαστήριο είχε μεγάλη απήχηση στο κοινό, το οποίο συμμετείχε ενεργά με ερωτήσεις και παρεμβάσεις, διευκολύνοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εφαρμοσμένων πρακτικών μεταξύ όλων των συμμετεχόντων.

Η μεταφορά τεχνογνωσίας μεταξύ των ομιλητών και η έκβαση του εργαστηρίου ήταν απροσδόκητα παραγωγική καθώς το θέμα καλύφθηκε σε βάθος και από πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις, ενώ πολύ σημαντική ήταν και η συμβολή των Κύπριων εταίρων της πράξης, οι οποίοι μετέφεραν τη δική τους τεχνική και πολύτιμη εμπειρία.

Μετά το πέρας αυτού του επιτυχημένη διήμερου, η Περιφέρεια και η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ βρίσκονται σε θέση να αξιοποιήσουν την εμπειρία των όσων ειπώθηκαν ως χρήσιμο εργαλείο για την καλύτερη διαχείριση της πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ αλλά και τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των φορέων με αρμοδιότητες στη διαχείριση καταδυτικού τουρισμού και στην προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Απόσπασμα από την Εκδήλωση των Συμμετοχικών Διαδικασιών στις 27/11 διαθέσιμο εδώ και ρεπορτάζ από το Εργαστήριο για τον Καταδυτικό Τουρισμό στις 28/11 εδώ

Leave Comment