Δελτίο Τύπου για την 1η Εκδήλωση Συμμετοχικών Διαδικασιών

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 1η εκδήλωση συμμετοχικών διαδικασιών που πραγματοποίησε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο, την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου -Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού» με ακρωνύμιο ΑΝΔΙΚΑΤ, που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα Κύπρος 2014 – 2020.

Κύριος στόχος της εκδήλωσης συμμετοχικών διαδικασιών ήταν η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και η κατάρτιση στρατηγικών αξόνων για την προώθηση και δικτύωση του τουριστικού προϊόντος.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, του Δήμου Σύρου, του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας, του Ναυτικού Ομίλου Σύρου, της WWF Hellas, του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητών Υποβρυχίου Κυνηγιού και επαγγελματίες με δραστηριότητα στον καταδυτικό τουρισμό.

Σημαντική συμβολή στην εκδήλωση αποτέλεσε και η συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων δικαιούχων του έργου από την Κύπρο και συγκεκριμένα του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λεμεσού.

Στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης, η κα. Ελευθερία Νικηταρά, στέλεχος της Αναπτυξιακής Εταιρείας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., παρουσίασε συνοπτικά το περιεχόμενο, τις δράσεις και τους στόχους του έργου ΑΝΔΙΚΑΤ. Ο κ. Ανδρέας Κακλιός, εκπρόσωπος της εταιρείας ACME IKE και εκ μέρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ανέλυσε τον τρόπο συμμετοχής των παρευρισκομένων στην εκδήλωση, τις μεθόδους συλλογής και αξιολόγησης των σχετικών πληροφοριών καθώς και τις δυνατότητες τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται μέσω της ανάπτυξης του καταδυτικού τουρισμού. Στη συνέχεια η κα. Ελένη Νικήτα, εκπρόσωπος του Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών Κύπρου, παρουσίασε τις δράσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο νησί της Κύπρου στον τομέα του καταδυτικών πάρκων και διαδρομών. Τέλος, ο κ. Δημήτρης Γαλήνας, Γ. Γραμματέας της Ελληνικής Ομοσπονδίας Υποβρύχιας δραστηριότητας και Αθλητικής Αλιείας, παρουσίασε τους σκοπούς και τις δράσεις της Ομοσπονδίας και τόνισε τη σημασία μίας πραγματικής δικτύωσης μεταξύ των συμμετεχόντων με στόχο την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού.

Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης και προκειμένου να συλλεχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες από τους συμμετέχοντες, οι ίδιοι κατέγραψαν τις απόψεις τους σχετικά με τις δυνατότητες, τις ευκαιρίες, τις απειλές και τις προτάσεις βελτίωσης και αξιοποίησης του καταδυτικού τουρισμού με την ταυτόχρονη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την αύξηση της βιοποικιλότητας και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Μετά τη διαβούλευση, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειριών, οι συμμετέχοντες μπόρεσαν να αποτυπώσουν τα τελικά συμπεράσματα τους και να καταρτίσουν στρατηγικούς άξονες για την προώθηση και τη δικτύωση του καταδυτικού τουρισμού στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και πιο συγκεκριμένα στις Κυκλάδες.

Περισσότερα: cyclades24.gr , Εφημερίδα Κοινή Γνώμη

Leave Comment