ήμερα ολοκληρώθηκαν οι προκαταρκτικές εργασίες που εκτελούνται στον κόλπο του Μαραθόκαμπου στο πλαίσιο του έργου “ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟ ΣΑΜΟΥ”. Το έργο εκτελείται με ανάθεση στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών από τον Δήμο Ανατολικής Σάμου και έχει σαν στόχο των εντοπισμό περιοχών εντός του κόλπου του Μαραθόκαμπου οι οποίες είναι κατάλληλες για την εγκατάσταση ενός υποθαλάσσιου παραγωγικού πάρκου.

Ο ρόλος ενός υποθαλάσσιου παραγωγικού πάρκου είναι διευκολύνει την επιβίωση και την προστασία των νεαρών ψαριών της περιοχής μειώνοντας τη φυσική θνησιμότητα. Το αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση των αποθεμάτων των τοπικών ψαριών και συνεπώς η αύξηση του εισοδήματος της τοπικής αλιευτικής κοινότητας. Οι προκαταρκτικές εργασίες περιλαμβάνουν τη μέτρηση των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού του κόλπου, καταγραφή του ανάγλυφου του βυθού, των ιζημάτων και των λειμώνων της Ποσειδωνίας της περιοχής καθώς επίσης και της τοπικής αλιευτικής παραγωγής.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG Ελλάδα-Κύπρος για την ανάπτυξη δικτύου καταδυτικού τουρισμού

 

Leave Comment