Έκθεση φωτογραφίας “Εξερευνώντας τον Βυθό” στον Μόλο Λεμεσού

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού διοργανώνει υπαίθρια έκθεση φωτογραφίας καταδυτικών διαδρομών και ενημέρωση του κοινού στο πλαίσιο της Πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ του Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδας – Κύπρου 2014-2020 / INTERREG V-A.
Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του Limassol Sports Festival στις 19 Μαΐου 2019 στον Μόλο Λεμεσού.

Περισσότερες πληροφορίες στο facebook: andikatproject

Leave Comment