Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΝΑΙ προκηρύσσεται διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου “Προσδιορισμός, οριοθέτηση και χάραξη καταδυτικών διαδρομών σε περιοχές φυσικού κάλλους ή πόντισης υφάλων Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου” συνολικού προϋπολογισμού 63.700,00 ευρώ. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης “ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού”, η οποία έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020.
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. δημοσίευσε Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την αγορά θόλου και συναφούς εξοπλισμού προβολής video 180 μοιρών στο πλαίσιο υλοποίησης του παραδοτέου 5.2.3 της πράξης «ΑνΔιΚαΤ: Καταδυτικές διαδρομές σε θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου- Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού». Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 04/11/2019. Αναλυτικά η πρόσκληση στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.readsa.gr/prokiryxi-synoptikoy-diagonismou-tholos-andikat/
Ο υπεύθυνος της ομάδας Έργου της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων  (Δ3) της Πράξης  “ΑνΔιΚατ”, κ. Γεώργιος Κουτσουφλάκης, θα συμμετάσχει ως ομιλητής στο Συνέδριο International Conferance in Management of Accesible Underwater Cultural and Natural Heritage Sites: “Dive in Blue Growth”.
Η παρουσίαση θα έχει τον τίτλο:  “Towards the Creation of Accessible Underwater Archaeological and Historical Sites in Fournoi and Leros (Eastern Aegean); an Interreg VA, Hellas-Cyprus 2014-2020 Program under Development“.
Το Συνέδριο θα να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Έργου “BLUEMED” και θα λάβει χώρα στο Μουσείο της Ακρόπολης από 16-18 Οκτωβρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο:
Την ερχόμενη Τετάρτη 25 και Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019 θα λάβει χώρα η 2η Τεχνική Συνάντηση της πράξης ΑΝΔΙΚΑΤ στη Λεμεσό, σε διοργάνωση της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Περιφέρειας Λεμεσού.