Πράξη

Τίτλος Πράξης: Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού
Ακρωνύμιο: ΑνΔιΚαΤ
Περίοδος: 2014 – 2020
Έναρξη: 22/6/2018
Λήξη: 21/6/2021
Κατάσταση Πράξης: Σε εξέλιξη
Συνολικός Προϋπολογισμός (ευρώ): 2.633.854,63 €
Κοινοτική Συνδρομή (ΕΤΠΑ) (ευρώ): 2.238.776,44 €