Πράξη

Η δημιουργία ενός δικτύου καταδυτικών διαδρομών με περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και φυσικού κάλλους ενδιαφέρον σε Ελλάδα και Κύπρο, καθώς και η στοχευμένη προβολή του, αναμένεται να ενισχύσει την τουριστική κίνηση και στις δύο χώρες και όχι μόνο στις συγκεκριμένες περιοχές. Επιπλέον λόγω της φύσης του καταδυτικού τουρισμού, αναμένεται όχι μόνο η αύξηση σε απόλυτο αριθμό επισκεπτών και διανυκτερεύσεων αλλά και η σημαντική αύξηση των εσόδων από τον τουρισμό.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα εκφράζονται με τον αριθμό των ετήσιων διανυκτερεύσεων σε τουριστικά καταλύματα. Η εκτίμηση τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Κύπρο σχετίζεται με τις ετήσιες διανυκτερεύσεις των νέων επισκέψεων, ενώ δεν λαμβάνεται υπόψη η πιθανή αύξηση διανυκτερεύσεων των υφιστάμενων επισκεπτών. Στο πλαίσιο αυτό, η εκτίμηση ανέρχεται σε 230.000 διανυκτερεύσεις για την Ελλάδα και σε 190.000 διανυκτερεύσεις για την Κύπρο, κατ’ ελάχιστον.

Από τα αναμενόμενα αποτελέσματα που δεν σχετίζονται με τους δείκτες αποτελέσματος, σημαντική είναι και η εκπαιδευτική διάσταση της πράξης όχι μόνο με την εκπαίδευση αυτοδυτών αλλά και με την προβλεπόμενη περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και ειδικά των νέων σε σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον και ειδικά την βιώσιμη αλιεία και τον σεβασμό στο ενάλιο πολιτιστικό μας απόθεμα.