Για περισσότερες πληροφορίες:
https://www.msp-platform.eu/projects/diving-routes-marine-protected-areas-eastern-mediterranean-development-diving-tourism?fbclid=IwAR3spmRKOLjQxixlyMup4DYKmVopUIV1fNXBczlel7TdmLf0yvCftNQUarA