Καταδυτικές Διαδρομές σε Θαλάσσιες Προστατευόμενες Περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου – Ανάπτυξη Δικτύου Καταδυτικού Τουρισμού – ΑνΔιΚαΤ

Διάρκεια:

36 μήνες

Προϋπολογισμός πράξης:

€2.633.854,63

Εταιρικό σχήμα:

1. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Κύριος Δικαιούχος
2. Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου -ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
3. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
4. ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
5. Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κύπρου- ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
6. Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ωκεανογραφικό Κέντρο
7. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ.
8. Τμήμα Αρχαιοτήτων Κ– Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Περιγραφή / Στόχοι Έργου

1. Ανάπτυξη ενός δικτύου καταδυτικών διαδρομών σε Ελλάδα και Κύπρο με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού.
2. Εμπλουτισμός και διαφοροποίηση των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών.
3. Ευαισθητοποίηση του κοινού, μέσα από δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της βιοποικιλότητας και την ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.
4. Δημιουργία συντονιστικού πλαισίου για:
— διακρατική διαχείριση και προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και
— την ανάδειξη της ενάλιας πολιτιστικής κληρονομιάς
5. Προώθηση νέων ιδεών και μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα διαχείρισης και προστασίας των καταδυτικών περιοχών
6. Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με:
— εισαγωγή νέων δραστηριοτήτων εμπλουτίζοντας το τουριστικό προϊόν
— επεκτείνοντας παράλληλα την τουριστική περίοδο.

Πιλοτικές Περιοχές

Ελλάδα (Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, Σάμος, Φούρνοι):

— Οριοθέτηση δύο (2) τουλάχιστον προστατευόμενων περιοχών με χάραξη καταδυτικών διαδρομών.
— Πόντιση τεχνητών υφάλων σε 2 περιοχές, με σκοπό την αύξηση της βιοποικιλότητας.
— Χαρτογράφηση και εξέταση της δυνατότητας κήρυξης Ενάλιων Επισκέψιμων Αρχαιολογικών Χώρων σε περιοχές οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο πολιτισμικό ενδιαφέρον όπως η Λέρος και οι Φούρνοι.

Κύπρος (Αμαθούντα, Δασούδι):

–Πόντιση τεχνητών υφάλων και αγαλμάτων στην περιοχή Δασούδι.
–Καθαρισμός, αποκατάσταση και αποτύπωση του αρχαίου λιμανιού της Αμαθούντας, για σκοπούς ανάδειξης και δημιουργίας καταδυτικής διαδρομής.

Αναμενόμενα Αποτελέσματα Έργου

— Δημιουργία δικτύου καταδυτικών διαδρομών με περιβαλλοντικό, πολιτιστικό και φυσικού κάλλους ενδιαφέρον σε Ελλάδα και Κύπρο.
— Ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στις δύο χώρες και όχι μόνο στις περιοχές μελέτης.
— Αύξηση σε απόλυτο αριθμό των επισκεπτών και διανυκτερεύσεων και ανάλογη αύξηση τουριστικών εσόδων.
— Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, τη βιώσιμη αλιεία και την καλλιέργεια σεβασμού στο ενάλιο πολιτιστικό απόθεμα των δύο χωρών.
— Ανάδειξη 8 περιοχών ως θεματικών τουριστικών προορισμών, και μελέτη πεδίου για τη συλλογή πρωτογενών περιβαλλοντικών και πολιτιστικών στοιχείων.


Σχόλιο Αντιμετωπίζετε τον πόνο στο αυτί; http://sport2310.gr/adderall/ Θεραπεία ξηροστομίας