ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ:

2.1.5 Διαφημιστική Καταχώριση

Στο πλαίσιο της προβολής που θα πραγματοποιούνταν στις εκθέσεις, προτείνεται εναλλακτικά η  διαφημιστική καταχώρηση στο περιοδικό “Aegean Blue” με τη χρήση του υλικού που υπάρχει στα φυλλάδια που έχουν ήδη εκτυπωθεί, αφού προσαρμοστεί κατάλληλα ώστε να συμπεριληφθεί στο περιοδικό ως μια μονοσέλιδη καταχώριση.

 

adv_PNA